Polityka prywatności

Polityka prywatności Aggreko plc dotycząca strony internetowej

Niniejszy dokument opisuje Politykę ochrony danych i prywatności (dalej także: „Politykę”) dla Aggreko plc (dalej także: „Aggreko”) oraz sposób, w jaki Aggreko zbiera, wykorzystuje i przechowuje dane osobowe i informacje nadesłane przez swoich subskrybentów i/lub użytkowników swojej strony internetowej (dalej także: „użytkownik”).

Niniejszą Politykę należy czytać łącznie z oświadczeniem prawnym Aggreko. Poprzez dostęp do i korzystanie ze strony internetowej Aggreko użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu i że go zrozumiał oraz że zgadza się na zbieranie i wykorzystanie osobistych informacji i innych danych przez Aggreko w sposób tu opisany. Użytkownik, który w jakiejkolwiek chwili pragnie wycofać swoją zgodę, powinien zawiadomić o tym fakcie kierownika ds. ochrony danych Aggreko pod adresem email podanym w punkcie 11 niniejszego dokumentu.

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aggreko zobowiązuje się do ochrony prywatności osób korzystających ze strony internetowej firmy oraz do zachowania poufności wszelkich osobistych informacji i innych danych uzyskanych od i dostarczonych przez użytkownika.

2. OCHRONA DANYCH

Aggreko w pełni przestrzega przepisów o ochronie danych obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Jako firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii Aggreko ma obowiązek przestrzegać europejskich i brytyjskich przepisów dotyczących postępowania z osobistymi informacjami i danymi pochodzącymi od użytkownika.

(Polityka uaktualniona 7 grudnia 2014 r. zgodnie z dyrektywą UE dot. plików cookie)

Do określenia, jak użytkownicy korzystają z tej strony, wykorzystujemy Google Analytics.

Narzędzie to posługuje się plikami cookie („ciasteczkami”), czyli plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika w celu zbierania standardowych, anonimowych informacji o logowaniu do internetu i o zachowaniu osób odwiedzających naszą stronę. Informacje o korzystaniu z naszej strony wygenerowane przez plik cookie, w tym adres IP, są przesyłane do Google. Informacje te służą następnie do określenia sposobów korzystania z naszej strony przez użytkowników oraz do tworzenia raportów statystycznych na ten temat dostarczanych do Aggreko. Google może przesłać te informacje stronom trzecim w przypadkach wymaganych przez prawo lub jeśli te strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie wiązać adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Czym jest plik cookie?

Plik cookie to plik tekstowy zapisywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez serwer danej strony internetowej. Tylko dany serwer może odzyskać lub odczytać zawartość danego pliku. Każdy plik cookie jest charakterystyczny dla przeglądarki internetowej użytkownika i zawiera anonimowe informacje takie jak unikalny identyfikator i nazwa strony.

W przypadku chęci uzyskania informacji na temat plików cookie używanych przez Google Analytics oraz sposobu ich działania lub chęci dowiedzenia się więcej na temat przepisów prawa UE dot. plików cookie można to zrobić przy użyciu poniższych linków.

*Przepisy ICO dot. plików cookie oraz przepisy prawa UE dot. plików cookie – http://ico.org.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/cookies

*Pliki cookie a Google Analitycs – https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Dalsze informacje dotyczące plików cookie powinny być również dostępne na stronach pomocy przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek rozpoznaje, gdy pliki cookies są oferowane i umożliwia użytkownikom kontrolę nad sposobem i momentem ich akceptacji. Należy jednak zawsze być świadomym, że w przypadku niewyrażenia zgody na pliki cookie może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji obszarów rejestracji na stronie Lovell, a także innych stronach, które użytkownik odwiedza.

Jak Aggreko wykorzystuje pliki cookie?

Aggreko wykorzystuje pliki cookie niezbędne do tego, by użytkownik mógł poruszać się po stronie i korzystać z pewnych podstawowych funkcji. Na przykład pliki cookie pozwalają zapamiętywać preferencje użytkownika i dzięki temu podnosić funkcjonalność strony. Pliki cookie służą też do poprawy działania strony i tym samym polepszenia doświadczenia użytkownika.

Nigdy nie wykorzystujemy (ani nie dajemy takiej możliwości podmiotom trzecim) danych statystycznych w celu śledzenia lub zbierania informacji umożliwiających identyfikację użytkowników naszej strony. Google nie przypisuje pozyskanego adresu IP do żadnych przechowywanych przez siebie danych. Ani Google, ani my nie dążymy do skojarzenia adresu IP z tożsamością konkretnego użytkownika. Nie kojarzymy danych pozyskanych za pośrednictwem tej strony z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika pochodzącymi z jakichkolwiek innych źródeł, chyba że użytkownik sam dostarczy nam tych informacji poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie.

Z jakich konkretnych plików cookie korzysta Aggreko?

Niezbędne pliki cookie

Nazwa pliku

Typ

Funkcja

ASP.Net_SessionId

sesyjny

Plik ten służy do określenia aktualnej sesji ASP.Net.

Pliki zwiększające funkcjonalność

lang

trwały

Jeśli użytkownik zmieni standardowe ustawienie języka strony Aggreko, informacja ta jest zapamiętywana do nastepnych odwiedzin. Informacja ta jest przechowywana przez 90 dni.

Pliki poprawiające doświadczenie użytkownika strony

Nazwa pliku

Typ

Funkcja

lang

trwały

Jeśli użytkownik zmieni standardowe ustawienie języka strony Aggreko, informacja ta jest zapamiętywana do nastepnych odwiedzin. Informacja ta jest przechowywana przez 90 dni.

__utma

trwały

Plik ten pozwala śledzić liczbę odwiedzin na danej stronie oraz datę i godzinę pierwszych i ostatnich odwiedzin. Google Analytics korzysta z tych informacji, by wyliczyć dane takie jak liczba dni i odwiedzin do transakcji.

__utmb& __utmc

trwały

Pliki B i C współdziałają, by określić czas trwania odwiedzin. __utmb rejestruje moment wejścia użytkownika na daną stronę, natomiast __utmc rejestruje moment opuszczenia strony. Ważność pliku __utmb wygasa na koniec sesji, natomiast __utmc – po upływie 30 minut. __utmc nie ma możliwości stwierdzenia, czy użytkownik zamknął przeglądarkę, czy opuścił stronę, dlatego ważność tego pliku wygasa po upływie 30 minut czekania na kolejną odsłonę strony.

__utmx& __utmxx

trwały

Z tego pliku korzysta optymalizator witryny i działa on wtedy, gdy kod śledzenia optymalizatora witryny jest zainstalowany i właściwie skonfigurowany. Podczas wykonywania skryptu optymalizatora plik ten przechowuje wersję strony przypisaną danemu użytkownikowi w danym eksperymencie, dzięki czemu użytkownik ma poczucie spójnego doświadczenia danej strony.

__utmz

trwały

__utmz śledzi to, jak dany użytkownik trafił na stronę, jakiej wyszukiwarki używa, jaki link kliknął, jakie słowo kluczowe wprowadził i jakie jest tego użytkownika położenie geograficzne. Ważność pliku wygasa po 15 768 000 sekundach – czyli 6 miesiącach. Dzięki temu plikowi można stwierdzić, komu i jakiemu źródłu / medium / słowu kluczowemu przypisać zaistniałą konwersję celu lub transakcję e-commerce. Czas życia __utmz można łatwo modyfikować poprzez drobną zmianę kodu śledzenia Google Analytics.

BC_BANDWIDTH

sesyjny zewnętrzny

Wykrywa początkową wartość przepustowości sieci dla pobierania progresywnego ze strony hostingu wideo brightcove.com

Korzystając ze stron Aggreko, użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie powyższych typów plików cookie na jego urządzeniu.

A jeśli użytkownik nie chce plików cookie?

Użytkownik może ograniczyć lub całkowicie zablokować zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu za pomocą opcji swojej przeglądarki internetowej. Można uruchomić opcję powiadomień o nadsyłaniu plików cookie lub całkowicie zablokować ich przesyłanie. Można też wykasować istniejące pliki cookie. Instrukcje znajdują się w opcji Pomoc danej przeglądarki.

Więcej informacji na temat blokowania plików cookie można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org.

Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookie można znaleźć na stronie Interactive Advertising Bureau (Związku Pracodawców Branży Internetowej, www.iab.net), organizacji branżowej, która wypracowuje standardy i wytyczne dla internetowych procesów biznesowych. Na jej stronach internetowych znajdują się informacje na temat działania plików cookie i zarządzania nimi.

3. STRONA INTERNETOWA AGGREKO

Aggreko posiada globalną stronę internetową dostępną pod ogólnym adresem www.aggreko.com, a w niektórych krajach pod adresami krajowymi. Strona Aggreko jest przetłumaczona na różne języki, co zwiększa jej dostępność dla użytkowników w różnych krajach.

Informujemy jednocześnie, że strona Aggreko jest utrzymywana i zarządzana ze Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że informacje dostarczone na stronę Aggreko zostaną przesłane do Stanów Zjednoczonych, zgodnie z punktem 4 ponizej.

4. TRANSFER I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI POZA EOG

Aggreko ma obowiązek poinformować użytkownika o transferze lub zamiarze transferu informacji o nim poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Obecnie Aggreko przekazuje informacje poza EOG w następujących okolicznościach: (a) na serwery, które obecnie znajdują się w Stanach Zjednoczonych i w przyszłości mogą znajdować się w innym kraju poza EOG; (b) podmiotom w grupie Aggreko działającym w krajach poza EOG dla celów wymienionych w punkcie 3. Jako że serwery Aggreko znajdują się w Stanach Zjednoczonych, transfer wszelkich danych firmy poza EOG jest konieczny dla funkcjonowania strony internetowej firmy i dostarczenia oferowanych produktów i informacji.

Przekazując Aggreko swoje dane osobowe i inne informacje, użytkownik zgadza się na transfer i przechowywanie tych informacji poza EOG, zgodnie z niniejszym dokumentem. Zgodę na przechowywanie danych osobowych i innych informacji poza EOG można w każdej chwili wycofać, zawiadamiając kierownika ds. ochrony danych Aggreko pod adresem podanym w punkcie 11 niniejszego dokumentu.

5. WYKORZYSTANIE PRYWATNYCH INFORMACJI

Wszelkie prywatne dane i informacje przekazane Aggreko za pośrednictwem niniejszej strony internetowej bedą traktowane i przechowywane jako poufne i nie będą ujawnione nikomu poza grupą Aggreko. Aggreko może wykorzystywać te informacje w nastepujący sposob:

5.1 Jeśli użytkownik podał swoje dane kontaktowe, aby uzyskać od firmy określone informacje, Aggreko i członkowie grupy Aggreko mogą je wykorzystać w celu przesłania informacji o swoich produktach i usługach (w tym internetowych raportów i newsletterów) oraz o ulepszeniach i zmianach na stronie internetowej, a także w celu reakcji na skargi oraz przy podejmowaniu kierowniczych decyzji o dalszym rozwoju stron internetowych. Jeśli użytkownik wyraził odpowiednią zgodę przy podaniu swojego adresu email, Aggreko może wykorzystać prywatne informacje o nim w celu przyszłej korespondencji emailowej na tematy wskazane przez użytkownika na formularzu kontaktowym lub na stronie z analizą potrzeb, na tematy dotyczące pomocy i na tematy dotyczące potencjalnie interesujących produktów i usług.

5.2. W przypadku informacji związanych z zatrudnieniem Aggreko i członkowie grupy Aggreko mogą wykorzystać informacje podane przez użytkownika na stronie z CV w celach związanych z rozpatrywaniem jego kandydatury. Aggreko może też wykorzystać dane osobowe w celu powiadomienia o potencjalnie interesujących ofertach pracy. Informacje podane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego będą przechowywane w systemie zarządzania CV Aggreko przez sześć (6) miesięcy od daty zgłoszenia. Jeśli w tym okresie nie pojawi się stanowisko odpowiadające podanym przez użytkownika informacjom, zostaną one zdeaktywowane w naszej bazie danych. W przypadku bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem, który nadesłał swoje CV, ze strony działu Human Resources Aggreko Aggreko ma obowiązek przestrzegać odpowiednich przepisów prawnych dotyczących przechowywania CV w bazie danych w okresie rozpatrywania danej kandydatury, a po ewentualnym zatrudnieniu – przez okres zatrudnienia.

Wcześniej wyrażoną zgodę na wykorzystanie i przechowywanie osobistych informacji przez Aggreko zgodnie z punktem 5 można w dowolnej chwili cofnąć poprzez zawiadomienie kierownika ds. ochrony danych pod adresem email podanym w punkcie 11 niniejszego dokumentu.

6. BEZPIECZEŃŚTWO

Firma Aggreko wprowadziła środki zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przechowywanych informacji o użytkowniku i podejmie uzasadnione kroki w celu zabezpieczenia danych osobowych przed bezprawnym ujawnieniem i/lub udostępnieniem, w tym kroki związane z zabezpieczeniem sieci i baz danych, jednak nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa zbieranych i przechowywanych danych.

7. HIPERŁĄCZA

Podając na swojej stronie hiperłącza do innych stron internetowych, Aggreko nie ponosi odpowiedzialności za obowiązującą na nich politykę ochrony danych i w razie wątliwości użytkownik powinien zapoznać się z nią we własnym zakresie.

8. PRAWO DOSTĘPU

Zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 roku (Data Protection Act 1998) użytkownik ma w każdej chwili prawo zażądać na piśmie dostępu do wszelkich osobistych informacji i danych na jego temat przechowywanych przez Aggreko. Zgodnie z powyższą ustawą Aggreko ma obowiązek spełnić tę prośbę pod warunkiem uiszczenia niezbędnej opłaty i spełnienia warunków dotyczących potwierdzenia tożsamości. Jeśli po uzyskaniu dostępu okaże się, że jakiekolwiek dane są błędne, prosimy o dostarczenie poprawnych danych i informacji kierownikowi ds. ochrony danych Aggreko pod adresem email podanym w punkcie 11 niniejszego dokumentu.

9. PRAWNE ZOBOWIĄZANIA

Określone przepisy mogą zobowiązać Aggreko do zweryfikowania tożsamości użytkowników swojej strony i w takiej sytuacji firma może poprosić o niezbędne informacje. Użytkownik potwierdza, że wszelkie informacje przekazane Aggreko będą zgodne z prawdą, oraz wyraża zgodę na przekazywanie tych informacji przez Aggreko w sposob uznany przez firmę za konieczny dla spełnienia jakichkolwiek stałych lub czasowych zobowiązań prawnych/związanych z koniecznością dostarczenia informacji.

10. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Aggreko może od czasu do czasu ogłaszać zmiany swojej Polityki prywatności. W takich przypadkach Aggreko ogłosi takie zmiany na swojej stronie internetowej. Aggreko zachęca do regularnego przeglądania niniejszego dokumentu w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

11. DALSZE INFORMACJE

Dalsze informacje na temat niniejszej Polityki można uzyskać pod poniższym adresem:

The Data Protection Manager:
Peter Kennerley
Aggreko plc
8th Floor, Aurora
120 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JS
Wielka Brytania / United Kingdom
Telefon: +44 (0) 141 225 5900
Faks: +44 (0) 141 225 5949
Adres e-mail: investors@aggreko.com

©Aggreko plc
Polityka ochrony danych i prywatności
grudzień 2014

Aby porozmawiać z jednym z naszych przedstawicieli zadzwoń

+48 608 608 419

Kontakt